ReklamaLiberalizácia trhu s plynom

Na základe rozhodnutia Európskej komisie mala Slovenská vláda povinnosť liberalizovať trh s plynom. Preto došlo v roku 2006 k odčleneniu prepravných a distribučných služieb od dodávania plynu. konečným spotrebiteľom. Vznikla tak firma eustream a.s., ktorá má na starosti dodávku plynu do SR a vysokotlaké prepravné  kapacity a firmu SPP Distribúcia, a.s.. ktorá má na starosti privedenie plynu ku konečnému spotrebiteľovi.

Dodávateľom plynu konečným odberateľom je Slovenský plynárenský priemysel a.s., ktorý má v súčasnosti majoritný podiel pri dodávkach zemného plynu. Liberalizácia trhu s plynom spôsobila, že v súčasnosti už nie sú odberatelia naviazaní len na SPP a.s., ale môžu si vybrať iného dodávateľa. Napriek tomu, že od roku 2007 je už možné vybrať si alternatívneho dodávateľa plynu, trh stále nie je liberalizovaný na úroveň, ako sa očakáva. Alternatívni dodávatelia sa stále orientujú hlavne na priemyselných (firemných zákazníkov), u ktorých očakávajú najväčšie zisky. Predávanie plynu domácnostiam je ešte stále monopolom SPP a.s. a alternatívni dodávatelia tvoria iba zanedbateľnú konkurenciu.

Predpokladá sa, že v roku 2011 nastane hromadný príchod alternatívnych dodávateľov na trh s plynom. Najviac firiem príde pravdepodobne na Slovensko z Českej republiky, kde je už tradične trh lepšie liberalizovaný a podiel alternatívnych dodávateľov plynu je oveľa vyšší, ako je tomu na Slovensku. Je prevdeopodobné, že podnikanie v oblasti obchodovania s plynom sa po niekoľkých rokoch ustáli, pričom na trhu zostane približne 10 dodávateľov polynu.

Reklama

Novinky

Reklama