ReklamaPrávoplatné cenové rozhodnutia

URSO - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal nasledovné cenové rozhodnutia:

Subjekt: CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o., Nám.Dr.A.Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
Rozhodnutie číslo: 0002/2010/P zo dňa 08.10.2009
Zverejnené vo vestníku číslo: 88/2009

Subjekt: COMAX - TT a.s., Coburgova 84, 917 48 Trnava
Rozhodnutie číslo: 0040/2010/P zo dňa 23.02.2010
Zverejnené vo vestníku číslo: 38/2010

Subjekt: CS CAPITAL, s.r.o., , 976 34 Tajov 252
Rozhodnutie číslo: 0021/2010/P zo dňa 09.12.2009
Zverejnené vo vestníku číslo: 4/2010

Subjekt: Dalkia Industry Žiar nad Hronom, a.s., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
Rozhodnutie číslo: 0010/2010/P zo dňa 06.11.2009
Zverejnené vo vestníku číslo: 93/2009

Subjekt: DNV ENERGO, a.s., Areál ZTS č. 924, 018 41 Dubnica nad Váhom
Rozhodnutie číslo: 0005/2010/P zo dňa 09.10.2009
Zverejnené vo vestníku číslo: 88/2009

Subjekt: Duslo a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
Rozhodnutie číslo: 0037/2010/P zo dňa 29.01.2010
Zverejnené vo vestníku číslo: 31/2010

Subjekt: ELGAS, s.r.o., Robotnícka ul., 017 01 Považská Bystrica
Rozhodnutie číslo: 0041/2010/P zo dňa 21.04.2010
Zverejnené vo vestníku číslo: 50/2010

Subjekt: ELGAS, s.r.o., Robotnícka ul., 017 01 Považská Bystrica
Rozhodnutie číslo: 0032/2010/P zo dňa 31.12.2009
Zverejnené vo vestníku číslo: 22/2010

Subjekt: ENERGOBLOK, a.s., Štverník 662, 906 13 Brezová pod Bradlom
Rozhodnutie číslo: 0025/2010/P zo dňa 22.12.2009
Zverejnené vo vestníku číslo: 11/2010

Subjekt: ENERGOSAM, s.r.o., Kpt. M. Uhra 57/3, 907 01 Myjava
Rozhodnutie číslo: 0012/2010/P zo dňa 24.11.2009
Zverejnené vo vestníku číslo: 1/2010

Subjekt: Energy Snina, a.s., Strojárska 4435, 069 01 Snina
Rozhodnutie číslo: 0039/2010/P zo dňa 02.02.2010
Zverejnené vo vestníku číslo: 31/2010

Subjekt: eustream, a.s., Mlynské nivy 42, 825 11 Bratislava
Rozhodnutie číslo: 0003/2010/P zo dňa 08.10.2009
Zverejnené vo vestníku číslo: 88/2009

Subjekt: eustream, a.s., Mlynské nivy 42, 825 11 Bratislava
Rozhodnutie číslo: 0043/2010/P zo dňa 22.06.2010

Subjekt: eustream, a.s., Mlynské nivy 42, 825 11 Bratislava
Rozhodnutie číslo: 0046/2010/P zo dňa 21.10.2010
Zverejnené vo vestníku číslo: 85/2010

Subjekt: GasTrading, s.r.o., Priemyselný park Géňa 5603/60A, 934 01 Levice
Rozhodnutie číslo: 0029/2010/P zo dňa 29.12.2009
Zverejnené vo vestníku číslo: 22/2010

Subjekt: GEON, a.s., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava
Rozhodnutie číslo: 0036/2010/P zo dňa 25.01.2010
Zverejnené vo vestníku číslo: 31/2010

Subjekt: GLOBAL ENERGY, s. r. o., Miletičova 10, 821 08 Bratislava
Rozhodnutie číslo: 0045/2010/P zo dňa 12.10.2010
Zverejnené vo vestníku číslo: 80/2010

Subjekt: GLOBAL ENERGY, s. r. o., Miletičova 10, 821 08 Bratislava
Rozhodnutie číslo: 0044/2010/P zo dňa 28.09.2010
Zverejnené vo vestníku číslo: 75/2010

Subjekt: IS - Marianka s.r.o., Česká 7/A, 831 03 Bratislava
Rozhodnutie číslo: 0013/2010/P zo dňa 26.11.2009
Zverejnené vo vestníku číslo: 1/2010

Subjekt: IS - Marianka s.r.o., Česká 7/A, 831 03 Bratislava
Rozhodnutie číslo: 0018/2010/P zo dňa 08.12.2009
Zverejnené vo vestníku číslo: 4/2010

Subjekt: Istrochem Reality,a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava
Rozhodnutie číslo: 0035/2010/P zo dňa 13.01.2010
Zverejnené vo vestníku číslo: 31/2010

Subjekt: KLF- ENERGETIKA, a.s., Kukučínova 2346, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Rozhodnutie číslo: 0034/2010/P zo dňa 13.01.2010
Zverejnené vo vestníku číslo: 31/2010

Subjekt: KORD Slovakia, a.s., Partizánska 73, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Rozhodnutie číslo: 0011/2010/P zo dňa 10.11.2009
Zverejnené vo vestníku číslo: 93/2010

Subjekt: KSP, s.r.o., Vajnorská 135, 831 04 Bratislava
Rozhodnutie číslo: 0001/2010/P zo dňa 29.09.2009
Zverejnené vo vestníku číslo: 88/2009

Subjekt: NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Rozhodnutie číslo: 0004/2010/P zo dňa 08.10.2009
Zverejnené vo vestníku číslo: 88/2009

Subjekt: NCHZ Energetika, a.s., M.R. Štefánika 1, 972 71 Nováky
Rozhodnutie číslo: 0009/2010/P zo dňa 27.10.2009
Zverejnené vo vestníku číslo: 90/2009

Subjekt: POZAGAS a.s., Malé námestie 1, 901 01 Malacky
Rozhodnutie číslo: 0007/2010/P zo dňa 13.10.2009
Zverejnené vo vestníku číslo: 88/2009

Subjekt: PP RENT, s.r.o., Nádražná 34, 900 28 Ivánka pri Dunaji
Rozhodnutie číslo: 0024/2010/P zo dňa 22.12.2009
Zverejnené vo vestníku číslo: 11/2010

Subjekt: PRAKOENERG, s.r.o., Prakovce č. 13, 055 62 Prakovce
Rozhodnutie číslo: 0033/2010/P zo dňa 13.01.2010
Zverejnené vo vestníku číslo: 31/2010

Subjekt: RoTTeL Energy, s.r.o., Petrovanská 34, 080 01 Prešov
Rozhodnutie číslo: 0027/2010/P zo dňa 22.12.2009
Zverejnené vo vestníku číslo: 11/2010

Subjekt: RoTTel, s.r.o., Petrovanská 34, 080 01 PREŠOV
Rozhodnutie číslo: 0026/2010/P zo dňa 22.12.2009
Zverejnené vo vestníku číslo: 11/2010

Subjekt: RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice
Rozhodnutie číslo: 0028/2010/P zo dňa 29.12.2009
Zverejnené vo vestníku číslo: 22/2010

Subjekt: Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Rozhodnutie číslo: 0015/2010/P zo dňa 30.11.2009
Zverejnené vo vestníku číslo: 95/2009

Subjekt: Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Rozhodnutie číslo: 0014/2010/P zo dňa 30.11.2009
Zverejnené vo vestníku číslo: 95/2009

Subjekt: Smurfit Kappa Štúrovo, a.s., Továrenská 1, 943 03 Štúrovo
Rozhodnutie číslo: 0020/2010/P zo dňa 09.12.2009
Zverejnené vo vestníku číslo: 4/2010

Subjekt: SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Rozhodnutie číslo: 0017/2010/P zo dňa 07.12.2009

Subjekt: SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Rozhodnutie číslo: 0016/2010/P zo dňa 03.12.2009
Zverejnené vo vestníku číslo: 1/2010

Subjekt: TATRAMAT, a.s., Hlavná 1416/28, 059 51 Poprad
Rozhodnutie číslo: 0031/2010/P zo dňa 31.12.2009
Zverejnené vo vestníku číslo: 22/2010

Subjekt: TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica, Robotnícka, 017 34 Považská Bystrica
Rozhodnutie číslo: 0006/2010/P zo dňa 09.10.2009
Zverejnené vo vestníku číslo: 88/2009

Subjekt: TMC Servis, s.r.o., Alstrova 6061/129, 831 0 Bratislava
Rozhodnutie číslo: 0042/2010/P zo dňa 31.05.2010

Subjekt: TOP Development, a.s., Františkánska 4, 917 01 Trnava
Rozhodnutie číslo: 0023/2010/P zo dňa 16.12.2009
Zverejnené vo vestníku číslo: 8/2010

Subjekt: TP 2, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske
Rozhodnutie číslo: 0008/2010/P zo dňa 22.10.2009
Zverejnené vo vestníku číslo: 90/2009

Subjekt: TRENTEX Trenčín, spol. s r.o., M. R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín
Rozhodnutie číslo: 0038/2010/P zo dňa 02.02.2010
Zverejnené vo vestníku číslo: 31/2010

Subjekt: U.S.Steel Košice s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice
Rozhodnutie číslo: 0019/2010/P zo dňa 09.12.2009
Zverejnené vo vestníku číslo: 4/2010

Subjekt: ZVS holding, a.s., Ľ. Štúra 1, 018 41 Dubnica nad Váhom
Rozhodnutie číslo: 0030/2010/P zo dňa 31.12.2009
Zverejnené vo vestníku číslo: 22/2010

Subjekt: Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová
Rozhodnutie číslo: 0022/2010/P zo dňa 11.12.2009
Zverejnené vo vestníku číslo: 92/2009

Reklama

Novinky

Reklama