ReklamaVýnosy a nariadenia URSO

Výroba, skladovanie, prenos a obchodovanie s plynom vyžaduje povolenie (licenciu) od Úradu pre reguláciu sueťových odvetví. Preto URSOvydáva legislatívne opatrenia na úrovni vyhlášok, nariadení a usmernení, ktoré sú záväzné pre všetky subjekty pôsobiace v plynárenstve.

Tu je zoznam najdôležitejších doumentov:

VÝNOS Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 23. júla 2008, č. 4/2008, (aktualizovaný výnosom 4/2010), ktorým  sa  ustanovuje  regulácia  cien  v  plynárenstve  a ktorým sa  dopĺňa   výnos Úradu  pre  reguláciu  sieťových   odvetví   z 31.  júla   2007  č.  4/2007,  ktorým  sa ustanovuje   rozsah  a štruktúra   oprávnených  nákladov,  spôsob   určenia  výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny v plynárenstve (oznámenie  č. 382/2007 Z. z.). Verzia výnosu 4/2008 v PDF.

Zoznam všetkých cenových rozhodnutí URSO pre oblasť plynárenstva.

Národná správa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o plynárenstve a energetike za rok 2009.

Porovnanie cien plynu pre domácnosti a firmy v krajinách Európskej únie. 

Reklama

Novinky

Reklama