ReklamaLegislatíva súvisiaca s dodávkami plynu

Legislatíva súvisiaca s dodávaním plynu bola prijatá na všetkých úrovniach:

  • Nariadenia, vyhlášky a odporúčania Európskej komisie
  • Zákony prijaté Národou radou SR
  • Uznesenia a nariadenia vlády SR
  • Vyhlášky Mnisterstva hospodárstva SR
  • Výnosy a rozhodnutia ÚRSO
  • Všeobecné záväzné podmienky jednotlivých dodávateľov

 V ďalšom uvádzame zoznam legislatívnych noriem týkajúcich sa dodávania plynu:

 P.č.  Názov  Popis  Format
 1  VÝNOS č. 4/2008 - Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 23. júla 2008 Regulácia cien v plynárenstve pdf  doc
 2 Nariadenie vlády SR č.  123 z 30. marca 2005 Stanovenie pravidiel pre fungovanie trhu s plynom pdf  doc
 3 Národná správa URSO za rok 2009/2010 Správa o regulovaných komoditách voda, plyn, elektrina, teplo  doc
 4  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 994/2010  Opatrenia na zistenie bezpečnosti dodávok plynu  pdf
 5      
 6      
 7      
 8      
 9      

 

 

Reklama

Novinky

Reklama