ReklamaInformačný servis

Obchodovanie s plynom je pomerne nový fenomén na trhu. Pre bežných užívateľov je často nepredstavieľné, ako môže zmeniť dodávateľa plynu, keď zemný plyn prichádza stále tým istým potrubím. Na našej stránke sa vám pokúsime dať uspokojivé odpovede.

Nedávno sa takisto zenil spôsob výpočtu odobraného plynu a z m3 (meter-kubický) sa stali kWh (kilo-watt-hodiny).Táto jednotka je pomerne neštandardná pre plyn. S termínom kWh sa stretávame pri elektrickej energii a predstavuje energiu, ktorú spotrebúva elektrický spotrebič. V praxi je to násobok elektrického napätia U (V), elektrického prúdu (A) a času T (h). Pre plyn bola táto jednotka zavedená preto, aby bolo možné jednoducho porovnať energiu viazanú v plyne s elektrickou energiou. Bohužiaľ, toto porovnanie nie je úplne presné, pretože predpokladá, že plyn bude mať  v každom čase a v každom mieste rovnakú kvalitu (výhrevnosť). Výpočty ešte robia kompenzáciu na nadmosrkú výšku odberu (čím sa čiastočne mení tlak plynu v potrubí). Konkrétne prepočty nájdete v našej plynovej kalkulačke.

V tejto časti Vám budeme ponúkať všetky informácie, ktoré zozbierame na Internete a ktoré sa priamo alebo nepriamo týkajú dodávok plynu. Pokiaľ nebudete niečo vedieť nájsť, alebo budete mať pre nás zaujímavý článok, opravu chýb alebo iný námet, prosím napíšte nám. Chceme náš informačný servis neustále zlepšovať aby čo najlepšie vyhovoval požiadavkám užívateľov.

 

Reklama

Novinky

Reklama