ReklamaAlternatívny dodávateľ plynu MAGNA EA

Ukážka internetovej stránky www.magnaea.sk

Altrenatívny dodávateľ zemného plynu a elektrickej energie Magna EA

Kto sme?

MAGNA E.A. s.r.o. je jedným z  nových obchodníkov na trhu s elektrinou. Tento trh sa zliberalizoval vďaka viacerým legislatívnym zmenám, ktoré dali podnet na oddelenie monopolných činností od činností, v ktorých pôsobí konkurencia. Spoločnosť MAGNA E.A., dodáva elektrinu od  roku 2007, je držiteľom licencie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví pre podnikanie v energetike v oblasti dodávky elektriny aj plynu. Dnes  má viac ako  8 000 spokojných klientov, z toho približne 5 000 domácností. V roku 2011 k nim pribudli k spokojným odberateľom elektriny, aj prví odberatelia plynu. 

MAGNA E.A., ako prvá konkurenčná spoločnosť na trhu začala dodávať elektrinu aj domácnostiam a v súčasnej dobe pripravuje pre svojich odberateľov elektriny takúto možnosť aj pri odbere plynu. Podnikanie spoločnosti je orientované na starostlivosť o zákazníka, na hľadanie možnosti úspor jeho nákladov. Spoločná dodávka elektriny a plynu je riešením, ktoré si už dnes pochvaľujú viacerí odberatelia. Novou aktivitou spoločnosti je podnikanie v oblasti distribúcie, keď na požiadanie odberateľa preberáme starostlivosť o jeho miestnu distribučnú sieť. Prispôsobujeme sa trendom, v ktorých sa vyžaduje vysoká profesionalita pri zabezpečovaní energetických potrieb odberateľov. Prispôsobujeme sa odberateľom tak, aby pre nich bolo samozrejmosťou, že energie – MAGNA E.A. 

 

Reklama

Novinky

Reklama