ReklamaCeny za distribúciu plynu

Cena plynu, ktorú vám faktúruje dodávateľ, obsahuje 2 zložky:

1. cenu plynu ako komodity (platíte dodávateľovi plynu)

2. cena za distribúciu a prepravu plynu (Platí sa SPP-Distribúcia a.s.)

Okrem toho, celková faktúrovaná cena za plyn je rozdelená na fixnú zložku a variabilnú zložku. Fixná zložka ceny plynu závisí od odberateľkej tarify a je rovnaká po celý rok bez ohľadu či odoberáte plyn alebo nie. Spravidla čím máte nižšiu fixnú zložku, tým viac platíte za 1m3 (kWh) plynu.

Variabilná zložka má stanovenú jednotkovú cenu a platíte ju na základe odobraného množstva plynu. Ak plyn neodoberáte, neplatíte nič (napríklad počas dovolenky).

Celková mesačná fakturácia je potom súčtom fixnej a variabilnej zložky. (Na základe ročnej spotreby je potrebné prepočítať, či by ste zmenou tarify nemohli ušetriť)

Ceny za prepravu a distribúciu plynu

Viac ako polovicu faktúrovanej ceny plynu tvoria poplatky za prepravu a distribúciu. Môže sa preto stať, že ak dostanete cenovú ponuku na dodávku plynu, nebudú v tejto cene zahnuté distribučné poplatky. Takisto ak dostanete ponuky od viacerých firiem, nemusia byť v cene zahrnuté všetky poplatky. Je potrebné overiť si ceny hlavne v prípade, keď sú medzi ponukami veľké cenové rozdiely.

Produkt

    Distribúcia  Preprava
Stála mes. platba Variabilná časť Variabilná časť
€ bez DPH € s DPH € bez DPH € s DPH € bez DPH € s DPH
Biznis 1 1,75 2,1 0,0245 0,0294 0,011 0,013
Biznis 2 4,14 4,968 0,0109 0,0131 0,011 0,013
Biznis 3 6,35 7,62 0,0094 0,0113 0,011 0,013
Biznis 4 20,39 24,59 0,0069 0,0083 0,011 0,013


Šetrenie nákladov za plyn

Cena za distribúciu a prepravu plynu (v ktorej sú zahrnuté poplatky za nákup plynu, prepravu plynu a skladovanie plynu) predstavuje zhruba 60% celkových faktúrovaných nákladov. Je potom samozrejmé, že ak nám dodávateľ ponúkne plyn (ako komoditu) s cenou o 10% nižšou ako konkurencia, tak sa táto zľava týka iba samotnej ceny plynu a nie distribučných poplatkov. V tomto konkrétnom príklade bude potom úspora odberateľa prestavovať iba 4% z faktúrovanej čiastky (40% z 10%). Je preto potrebné si dobre premyslieť, či Vám drobná úspora stojí za administratívu (vypĺňanie formulárov, žiadostí, zmeny bankových účtovvv) spojenú so zmenou dodávateľa plynu.

Reklama

Novinky

Reklama