ReklamaAlternatívny dodávateľ plynu ELGAS

Ukážka internetovej stránky www.elgas.sk

Alternatívny dodávateľ plynu na Slovensku ELGAS


O firme Elgas zo stránky www.elgas.sk

Opierame sa o silné finančné zázemie

Podnikanie v energetike si vyžaduje schopných ľudí, technické, ale aj kapitálové zázemie. Trh s energiami je nevyspytateľný a len finančne silné spoločnosti dokážu na seba prevziať garanciu za nepretržitú a stabilnú dodávku energií.

Náš materský holding, spoločnosť GGE (Grafobal Group Energy), je významným členom investičnej skupiny GG (Grafobal Group), ktorá operuje

v 17-tich krajinách sveta a podniká s ročným obratom viac ako 700 mil. EUR.

Finančná sila skupiny, do ktorej ELGAS patrí, je pre Vás zárukou, že spolupracujete s partnerom, ktorému môžete zveriť do rúk takú kľúčovú oblasť, akou je dodávka elektrickej energie a zemného plynu.

Tvoríme synergiu elektriny, zemného plynu a profesionálneho prístupu

Na Slovenskom liberalizovanom trhu s energiami sa profilujeme ako jedinečný partner pre stredných a veľkých zákazníkov pre odber elektriny
a zemného plynu. Synergia ponúkaných energií, profesionality a individuálneho prístupu otvára našim zákazníkom úplne nové možnosti, ako zefektívniť hospodárenie s energiami, a tým znižovať náklady.

Reklama

Novinky

Reklama