ReklamaAlternatívni dodávatelia plynu

Pred pár rokmi nepredstaviteľmá možnosť zmeniť dodávateľa plynu sa stala v súčasnosti realitou. Hoci možnosť vybrať si alternatívneho dodávateľa plynu na Slovensku existuje od roku 2007, do súčasnosti ju využívajú hlavne odberatelia plynu z komerčnej oblasti - firmy. Tento segment trhu nie je regulovaný štátom (chránený cenovými stropmi) a preto stačí, ak má alternatívny dodávateľ plynu vydané právoplatné povolenie na dodávky plynu. Napriek tomu, že do súčasnosti bolo vydaných viac ako 100 povolení alternatívnym dodávateľom na obchodovanie s plynom, reálnych obchodníkov s plynom je menej ako 10. (Ostatní obchodníci s plynom využívajú povolenie na pokrytie vlastných potrieb alebo obchodujú s plynom v geograficky obmedzenom priestore, kde majú vybudovanú infraštruktúru - napríklad priemyselné parky). Väčšina z nich sa však orientuje na firemných zákazníkov. Dodávateľ plynu pre domácnosti musí mať schválený cenník plynu, pretože ceny plynu pre domácnosti sú stále regulované štátom.

Ako to vlastne funguje? Ako je možné odoberať plyn od iného dodávateľa? Odpoveď je jednoduchá. Dodávaný zemný plyn musí mať stanovenú kvalitu. Váš dodávateľ musí niekde do systému dodať zemný plyn, ktorý Vy odoberiete (zo zásobníkov, zo zahraničných pripojení do systému a podobne) a tento sa zmieša s plynom, ktorý sa nachádza v systéme. Takže v skutočnosti neodoberáte plyn, ktorý pre Vás dodal dodal váš dodávateľ, ale odoberáte zmes plynu, ktorý dodali všetci dodávatelia plynu. Potrubie, ktoré vám plyn prevádza patrí SPP Distribúcia a.s.  a túto firmu samozrejme zmeniť nemôžete. 

Pri zvažovaní zmeny dodávateľa plynu je potrebné si uvedomiť, že cenový rozdiel, ktorý úvádzajú alternatívni dodávatelia plynu na Slovensku (zvyčajne pri porovnaní s SPP a.s.) je rozdielom len za pohyblivú zložku ceny plynu, teda za samotný plyn. Okrem pohyblivej zložky je aj fixná zložka ceny plynu, ktorá reprezentuje distribučné poplatky. Sú to náklady súvisiace s dopravou plynu z hraničného bodu (alebo zo zásobníka) ku konečnému spotrebiteľovi. Tieto náklady sú rozdeleneé zhruba 45:55, čo znamená že distribučné poplatky predstavujú až 55% konečnej ceny plynu. Jednoduchým porovnaním preto zistíte, že ak vám alternatívny dodávateľ plynu na Slovensku ponúkne cenu plynu o 10% nižšiu ako SPP a.s., tak sa zvyčajne jedná len o pohyblivú zložku cenu, čiže celková úspora bude predstavovať len približne  4,5%.

Zoznam alterntívnych dodávateľov plynu:

ZSE Energia a.s. - do kategórie dodávateľom plynu sa dostáva aj klasický dodávateľ elektrickej energie Západoslovenská energetika. Rozširuje tým portfólio svojich služieb a zároveň uľahčuje svojim odberateľom možnosť získania elektriny aj plynu na jednom mieste.

ČEZ Slovensko s.r.o. - je alternatívny dodávateľ plynu, ktorý prichádza z Českej republiky. Na slovenskom trhu pôsobí od roku 2007 a získal už významné miesto ako dodávateľ elektrickej energie. Má schválené cenníky plynu aj pre domácnosti. Internetová stránka www.cez.sk je veľmi dobre spracovaná, ponúka veľké množstvo informácií. Súčaťou stránky je výpočet ceny plynu.

ELGAS - patrí do medzinárodného holdingu GGE (Grafobal Group Energy), ktorá pôsoví v 17 krajinách sveta. Na slovensku je ELGAS dodávateľom elektriny a plynu pre firmy aj pre domácnosti. Má schválené právoplatné cenníky pre domácnosti. Internetová stránka www.elgas.sk ponúka iba základné informácie pre odberateľov.

GEON a.s. - je lokálny poskytovateľ elektriny aj plynu. Podľa internetovej stránky www.geon.sk sa zdá, že je správcom nehnuteľností (podľa prístupu do systému Webdomus) a elektrinu a plyn poskytuje pravdepodobne v objektoch, ktoré má v správe

RWE gas slovensko - je v súčasnosti najväčším alternatývnym dodávateľom plynu a predstavuje reálnu hrozbu pre SPP a.s. Podľa mediálnych správ sa mu podarilo získať najväčšieho odberateľa plynu Duslo Šaľa a má zhruba 25% podiel na trhu veľkých firemných zákazníkov.Stránka www.rwegas.sk je pomerne dobre spracovaná

BCF - Business Commercial Finance s.r.o. je dodávateľom obidvoch komodít, plynu aj eleektrickej energie. Firma má pomerne rozsiahlu štruktúru, aby mohla čo najkvalitnejšie zabezpečovať služby nielen v sídle spoločnosti, ale aj priamo v teréne u zákazníka.

Vaša Energia s.r.o. - flexibiný, perspektívne sa rozvíjajúci dodávateľ plynu. Licenciu na dodávky plynu má od roku 2010. Vyznačuje sa dobrými cenami a individuálnym prístupom. Dodáva plyn domácnostiam aj firmám na celom území Slovenska.

MAGNA E.A. s.r.o. - známy dodávateľ elektrickej energie sa v súčasnosti rozhodol dodávať aj zemný plyn. Po opatrnom rozbehu začiatkom roka 2011 v súčasnosti dodáva zemný plyn domácnostiam, menším a stredným firmám.

Energie2 a.s. - nový dodávateľ, ktorý má zastúpenie aj v ČEskej republike. Zaoberá sa obidvomi komoditami, elektrickou energiou aj plynom. Na trh prichádzajú s pomerne odvážnou ponukou, garantovania nižšej ceny než súčasný dodávateľ na obdobie 6 rokov.

SPP a.s. - je klasický dodávateľ plynu na Slovensku. Má dobre vybudovanú infraštruktúru poskytovania služieb zákazníkom. Napriek narastajúcej konkurencii alternatívnych dodávateľov si neustále udržiava pozíciu majoritného dodávateľa plynu. Okrem plynu dodáva aj elektrickú energiu. Ukážka internetovej stránky www.spp.sk zobrazuje aj informácie o firme,.

Platné rozhodnutia schálené URSO

Počet záznamov: 119

Subjekt: 2 Common Trade, s.r.o., Partizánska 44, 085 01 Bardejov
Povolenie číslo: 2006P0048 zo dňa 12.01.2006, Termín ukončenia platnosti: 31.12.2035
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 4/2006


Subjekt: A.En. Gas a. s., A. Kmeťa 17, 036 01 Martin
Povolenie číslo: 2009P0123 zo dňa 10.02.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 33/2009


Subjekt: AGRUPCO, a. s., Hlavné námestie 5, 811 01 Bratislava
Povolenie číslo: 2009P0119_01 zo dňa 03.07.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 63/2009


Subjekt: ANGELO, SIMON & PARTNERS, a.s., Mostová 31, 034 01 Ružomberok
Povolenie číslo: 2006P0060 zo dňa 23.02.2006, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 14/2006


Subjekt: ARTISSOLIDUS s.r.o., Trenčianska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Povolenie číslo: 2005P0008_01 zo dňa 20.03.2007, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 21/2007


Subjekt: Bekaert Hlohovec, a.s., Mierová 2317, 920 28 Hlohovec
Povolenie číslo: 2006P0062 zo dňa 20.03.2006, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 16/2006


Subjekt: BRONSSON s.r.o., Panská 9, 811 01 Bratislava
Povolenie číslo: 2009P0118 zo dňa 02.01.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 18/2009


Subjekt: BSZ, a.s., Bellova 3, 040 01 Košice
Povolenie číslo: 2008P0116 zo dňa 10.11.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia plynu, Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 93/2008


Subjekt: BURNEL, s.r.o., Vansovej 2, 811 03 Bratislava
Povolenie číslo: 2006P0074 zo dňa 29.06.2006, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 29/2006


Subjekt: BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica
Povolenie číslo: 2010P0137 zo dňa 17.05.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 50/2010


Subjekt: Calmit, spol. s r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava
Povolenie číslo: 2008P0106 zo dňa 03.06.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 58/2008


Subjekt: CHEMES, a.s. Humenné, Chemlonská 1, 066 33 Humenné
Povolenie číslo: 2011P0156 zo dňa 11.02.2011, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia plynu, Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 32/2011


Subjekt: Chemosvit Energochem, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit
Povolenie číslo: 2006P0084_01 zo dňa 30.07.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia plynu, Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 63/2010


Subjekt: CHIRANA -PREMA Energetika, a.s., Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
Povolenie číslo: 2005P0016 zo dňa 28.10.2005, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia plynu, Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 38/2005


Subjekt: COMAX - TT a.s., Coburgova 84, 917 48 Trnava
Povolenie číslo: 2005P0034_01 zo dňa 30.07.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia plynu, Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 63/2010


Subjekt: COREX - SLOVAKIA, spol. s r.o., Južná trieda 93, 040 01 Košice
Povolenie číslo: 2005P0004 zo dňa 10.06.2005, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 25/2005


Subjekt: CS CAPITAL, s.r.o., , 976 34 Tajov 252
Povolenie číslo: 2009P0122 zo dňa 19.02.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia plynu, Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 37/2009


Subjekt: Dalkia Industry Žiar nad Hronom, a.s., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
Povolenie číslo: 2008P0109_01 zo dňa 06.10.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia plynu, Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 83/2008


Subjekt: DNV ENERGO, a.s., Areál ZTS č. 924, 018 41 Dubnica nad Váhom
Povolenie číslo: 2005P0017_02 zo dňa 05.05.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia plynu, Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 51/2009


Subjekt: DUNAJ PETROL TRADE TRANS, A.S., Bratislava, , 811 08 Bratislava
Povolenie číslo: 2007P0088 zo dňa 16.03.2007, Termín ukončenia platnosti: 08.03.2037
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 19/2007


Subjekt: DUNAJ PETROL TRADE, a.s., Záhradnícka 16, 945 01 Komárno
Povolenie číslo: 2006P0064 zo dňa 18.04.2006, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 16/2006


Subjekt: Duslo a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
Povolenie číslo: 2006P0075_02 zo dňa 30.07.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia plynu, Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 63/2010


Subjekt: E.ON Energy Trading SE, Holzstr. 6, 40221 Düsseldorf, Nemecká republika
Povolenie číslo: 2010P0134 zo dňa 17.03.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 80/2010


Subjekt: ECO Energy Service spol. s r. o., Šenkvická 14/ R, 902 01 Pezinok
Povolenie číslo: 2006P0059_04 zo dňa 22.11.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 93/2010


Subjekt: ČEZ Slovensko, s.r.o., Gorkého 3, 811 01 Bratislava
Povolenie číslo: 2009P0128_01 zo dňa 22.11.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 81/2010


Subjekt: ELBEVA, a.s., Letištná 61/319, 929 01 Dunajská Streda
Povolenie číslo: 2006P0083 zo dňa 05.12.2006, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia plynu, Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 5/2007


Subjekt: ELGAS, s.r.o., Robotnícka ul., 017 01 Považská Bystrica
Povolenie číslo: 2009P0130_01 zo dňa 21.02.2011, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia plynu, Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 32/2011


Subjekt: Energetické Centrum a. s., Sartorisova 10, 821 08 Bratislava
Povolenie číslo: 2011P0157 zo dňa 21.02.2011, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 32/2011


Subjekt: ENERGO ODBYT, Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou
Povolenie číslo: 2006P0082 zo dňa 22.11.2006, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 5/2007


Subjekt: ENERGOBLOK, a.s., Štverník 662, 906 13 Brezová pod Bradlom
Povolenie číslo: 2005P0020_01 zo dňa 08.11.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia plynu, Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 80/2010


Subjekt: ENERGOGAZ, a.s., Šoltésovej 5, 040 01 Košice
Povolenie číslo: 2005P0002 zo dňa 18.05.2005, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 24/2005


Subjekt: Energosam, s.r.o., kpt. M. Uhra 57/3, 907 01 Myjava
Povolenie číslo: 2005P0023_01 zo dňa 08.11.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia plynu, Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 79/2010


Subjekt: ENERGOTRENS s.r.o., Súvoz 1, 911 32 Trenčín
Povolenie číslo: 2006P0047_02 zo dňa 24.01.2007, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia plynu, Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 13/2007


Subjekt: Energy Snina, a.s., Strojárska 4435, 069 01 Snina
Povolenie číslo: 2005P0013_03 zo dňa 07.03.2011, Termín ukončenia platnosti: 31.10.2025
Popis: Distribúcia plynu, Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 34/2011


Subjekt: Enviromental s.r.o., Karpatská 18, 811 05 Bratislava
Povolenie číslo: 2005P0021 zo dňa 16.11.2005, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 40/2005


Subjekt: Euro Gas Trade, s. r. o., Bellova 2296/50, 831 01 Bratislava
Povolenie číslo: 2010P0141_01 zo dňa 19.04.2011, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 39/2011


Subjekt: Ezpada s.r.o., organizačná zložka, Mostová 2, 811 02 Bratislava
Povolenie číslo: 2006P0069_01 zo dňa 18.07.2007, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 47/2007


Subjekt: Flaga spol. s r. o., Šenkvická 14/ R, 902 01 Pezinok
Povolenie číslo: 2005P0033_04 zo dňa 22.11.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 86/2010


Subjekt: FORGAS spol. s r.o., Mlynská 1323, 53 11 Smižany
Povolenie číslo: 2010P0145 zo dňa 29.09.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia plynu, Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 64/2010


Subjekt: G&P Trade s.r.o., Gaštanová 13, 811 04 Bratislava
Povolenie číslo: 2010P0151 zo dňa 30.11.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 90/2010


Subjekt: GasTrading, s.r.o., Priemyselný park Géňa 5603/60A, 934 01 Levice
Povolenie číslo: 2006P0079_04 zo dňa 04.05.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia plynu, Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 47/2010


Subjekt: GEON, a.s., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava
Povolenie číslo: 2007P0086_04 zo dňa 27.01.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia plynu, Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 14/2010


Subjekt: GM-CONSULTING, s.r.o., Orenburská 15, 821 06 Bratislava
Povolenie číslo: 2007P0094 zo dňa 16.07.2007, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 52/2007


Subjekt: GT Corporation, s.r..o., Kmeťova 5, 900 28 Bratislava
Povolenie číslo: 2007P0100 zo dňa 12.11.2007, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu


Subjekt: Gunvor International B.V., Herengracht 498, 1017CB Amsterdam
Povolenie číslo: 2010P0149 zo dňa 22.11.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 79/2010


Subjekt: HTMAS s.r.o., Na Uhlisku 1101/6, 974 01 Banská Bystrica
Povolenie číslo: 2009P0124 zo dňa 18.02.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia plynu, Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 35/2009


Subjekt: IMPEX distribution, s.r.o., Drobného 27, 841 01 Bratislava
Povolenie číslo: 2010P0135 zo dňa 31.03.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 35/2010


Subjekt: ISTROCENTRUM a. s., Turčianska 1/A, 821 09 Bratislava
Povolenie číslo: 2011P0155 zo dňa 04.02.2011, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 30/2011


Subjekt: Istrochem Reality,a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava
Povolenie číslo: 2007P0093_01 zo dňa 03.08.2010, Termín ukončenia platnosti: 01.07.2017
Popis: Distribúcia plynu, Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 59/2010


Subjekt: KLF- ENERGETIKA, a.s., Kukučínova 2346, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Povolenie číslo: 2006P0051_01 zo dňa 04.01.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia plynu, Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 11/2008


Subjekt: Komunal Energy, a.s., Kálov 4, 010 01 Žilina
Povolenie číslo: 2010P0148 zo dňa 10.11.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 92/2010


Subjekt: KORD Slovakia, a.s., Partizánska 73, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Povolenie číslo: 2005P0030_01 zo dňa 29.07.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia plynu, Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 73/2010


Subjekt: KORLEA INVEST, a.s., Jesenského 25, 040 01 Košice
Povolenie číslo: 2011P0158 zo dňa 23.03.2011, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 38/2011


Subjekt: KSP, s.r.o., Vajnorská 135, 831 04 Bratislava
Povolenie číslo: 2006P0085_03 zo dňa 28.02.2011, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 33/2011


Subjekt: LAMA INVESTMENTS a. s. - organizačná zložka, Michalská 19, 811 03 Bratislava
Povolenie číslo: 2011P0154 zo dňa 10.01.2011, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 4/2011


Subjekt: Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s., Letisko M. R. Štefánika, 823 11 Bratislava
Povolenie číslo: 2006P0080_02 zo dňa 26.07.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia plynu, Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 59/2010


Subjekt: LEVEN, a.s., Panská 9, 811 01 Bratislava
Povolenie číslo: 2006P0073_01 zo dňa 08.12.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 103/2008


Subjekt: LEVEN, a.s., Panská 9, 811 01 Bratislava
Povolenie číslo: 2006P0073_02 zo dňa 03.06.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 54/2010


Subjekt: Lumius Slovakia, s. r. o., Kysucká cesta 16C, 010 01 Žilina
Povolenie číslo: 2007P0092_03 zo dňa 05.01.2011, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 6/2011


Subjekt: M&V Potentia, s.r.o., Klincová 5, 821 08 Bratislava
Povolenie číslo: 2009P0127 zo dňa 11.11.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 89/2009


Subjekt: MAGNA E. A. s.r.o., Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
Povolenie číslo: 2010P0144 zo dňa 27.09.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 64/2010


Subjekt: MATOX Group a.s., Gessayova 3, 851 0 Bratislava
Povolenie číslo: 2007P0089 zo dňa 15.01.2007, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 16/2007


Subjekt: MERCURIA ENERGY TRADING SA - organizačná zložka, Kollárovo námestie 20, 811 06 Bratislava
Povolenie číslo: 2010P0142 zo dňa 19.07.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 55/2010


Subjekt: MET Slovakia, a. s., Sasinkova 12, 811 08 Bratislava
Povolenie číslo: 2010P0146 zo dňa 12.10.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 73/2010


Subjekt: Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
Povolenie číslo: 2008P0117_01 zo dňa 16.12.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia plynu, Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 94/2009


Subjekt: Morgan Stanley Capital Group Energy Europe Limited , Panenská 21, 811 03 Bratislava
Povolenie číslo: 2010P0138 zo dňa 31.05.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 50/2010


Subjekt: MTI a.s., Sabinovská 12, 821 02 Bratislava
Povolenie číslo: 2005P0018 zo dňa 14.11.2005, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 47/2005


Subjekt: MYMA Invest, s.r.o., M. R. Štefánika 73, 010 01 Žilina
Povolenie číslo: 2009P0129 zo dňa 27.11.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia plynu, Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 93/2009


Subjekt: NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Povolenie číslo: 2006P0067_04 zo dňa 11.10.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 73/2010


Subjekt: NEONN, s.r.o., Perecká 2964/4, 934 05 Levice
Povolenie číslo: 2008P0101 zo dňa 24.01.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 23/2008


Subjekt: NG TRADING, s.r.o., Bajzova 13, 821 08 Bratislava
Povolenie číslo: 2009P0125 zo dňa 04.03.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 35/2009


Subjekt: Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra
Povolenie číslo: 2005P0032 zo dňa 01.12.2005, Termín ukončenia platnosti: 31.12.2026
Popis: Dodávka plynu


Subjekt: OZETA NEO, a.s., Veľkomoravská 9, 911 05 Trenčín
Povolenie číslo: 2006P0057_01 zo dňa 21.10.2008, Termín ukončenia platnosti: 01.01.2026
Popis: Distribúcia plynu, Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 86/2008


Subjekt: P R O B U G A S a.s., Miletičova 23, 829 81 Bratislava 25
Povolenie číslo: 2006P0046_02 zo dňa 16.08.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 62/2010


Subjekt: PKP. system, s.r.o., Dóžova 1611, 927 05 Šaľa
Povolenie číslo: 2010P0139 zo dňa 17.06.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 54/2010


Subjekt: Plynroz, a.s. Sobrance, , 073 01 Sobrance
Povolenie číslo: 2007P0090 zo dňa 20.03.2007, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 21/2007


Subjekt: PP RENT, s.r.o., Nádražná 34, 900 28 Ivánka pri Dunaji
Povolenie číslo: 2008P0113 zo dňa 26.08.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia plynu, Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 78/2008


Subjekt: PPA Power, s.r.o., Sládkovičova 47, 974 05 Banská Bystrica
Povolenie číslo: 2005P0014 zo dňa 18.10.2005, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 40/2005


Subjekt: PPC Energy Group a.s., Magnetová 12, 831 04 Bratislava
Povolenie číslo: 2009P0126 zo dňa 29.04.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 46/2009


Subjekt: PPC Energy,a.s, Magnetová 12, 831 04 Bratislava
Povolenie číslo: 2007P0095 zo dňa 23.08.2007, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 54/2007


Subjekt: PPC Power, a.s., Magnetová 12, 831 04 Bratislava
Povolenie číslo: 2007P0099_02 zo dňa 02.12.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 98/2008


Subjekt: PPS Group a.s., Tajovského 7, 962 12 Detva
Povolenie číslo: 2005P0003_01 zo dňa 14.07.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia plynu, Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 71/2008


Subjekt: PRAKOENERG, s.r.o., Prakovce č. 13, 055 62 Prakovce
Povolenie číslo: 2005P0029_01 zo dňa 29.07.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia plynu, Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 63/2010


Subjekt: Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
Povolenie číslo: 2007P0087_01 zo dňa 14.01.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia plynu, Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 19/2008


Subjekt: PRVÁ SLOVENSKÁ PROPANBUTANOVÁ SPOLOČNOSŤ, a.s., SNP 1301, 965 01 Žiar nad Hronom
Povolenie číslo: 2005P0006_01 zo dňa 20.01.2010, Termín ukončenia platnosti: 01.07.2025
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 9/2010


Subjekt: Raw&Refined Commodities s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava
Povolenie číslo: 2010P0152 zo dňa 08.12.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 8/2011


Subjekt: RIGHT POWER SK, s.r.o., Šípoša 13/3, 036 01 Martin
Povolenie číslo: 2006P0076 zo dňa 31.07.2006, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 30/2006


Subjekt: RoTTeL Energy, s.r.o., Petrovanská 34, 080 01 Prešov
Povolenie číslo: 2006P0078_03 zo dňa 17.02.2011, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia plynu, Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 32/2011


Subjekt: RoTTeL Energy, s.r.o., Petrovanská 34, 080 01 Prešov
Povolenie číslo: 2007P0096 zo dňa 24.09.2007, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia plynu, Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 56/2007


Subjekt: RoTTeL Energy, s.r.o., Petrovanská 34, 080 01 Prešov
Povolenie číslo: 2007P0096_01 zo dňa 07.03.2011, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia plynu, Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 34/2011


Subjekt: RSP Energy SK a. s., Stromová 13, 831 01 Bratislava
Povolenie číslo: 2010P0150 zo dňa 30.11.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 93/2010


Subjekt: RWE Transgas, a.s. organizačná zložka, Mlynská 31, 042 91 Košice
Povolenie číslo: 2008P0115_01 zo dňa 23.12.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 03/2009


Subjekt: RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice
Povolenie číslo: 2008P0111 zo dňa 06.08.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 72/2008


Subjekt: RWE Supply & Trading GmbH – organizačná zložka Košice, Mlynská 31, 042 91 Košice
Povolenie číslo: 2007P0098_01 zo dňa 08.07.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 69/2008


Subjekt: RWE Supply & Trading Switzerland S.A. , Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava
Povolenie číslo: 2009P0121_01 zo dňa 12.07.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 56/2010


Subjekt: SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
Povolenie číslo: 2008P0104_01 zo dňa 10.12.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 94/2009


Subjekt: SLOVAKIA GAS a.s., Napájadlá 6, 040 12 Košice
Povolenie číslo: 2008P0114 zo dňa 19.09.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 82/2008


Subjekt: SLOVENSKÁ GEOLOGICKÁ, a.s., Slnečná 1351, 908 45 Gbely
Povolenie číslo: 2008P0105 zo dňa 20.05.2008, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 60/2008


Subjekt: Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Povolenie číslo: 2005P0039 zo dňa 05.12.2005, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 57/2005


Subjekt: Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 24, 824 12 Bratislava
Povolenie číslo: 2006P0058_02 zo dňa 21.07.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Výroba plynu, Distribúcia plynu, Dodávka plynu, Uskladňovanie plynu
Zverejnené vo vestníku: 57/2010


Subjekt: Slovnaft Petrochemicals, s.r.o., Vlčie hrdlo 4846, 824 12 Bratislava
Povolenie číslo: 2006P0065_01 zo dňa 30.07.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Výroba plynu, Distribúcia plynu, Dodávka plynu, Uskladňovanie plynu
Zverejnené vo vestníku: 64/2010


Subjekt: Smurfit Kappa Štúrovo, a.s., Továrenská 1, 943 03 Štúrovo
Povolenie číslo: 2006P0054_02 zo dňa 05.05.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia plynu, Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 48/2010


Subjekt: Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Povolenie číslo: 2009P0131_01 zo dňa 31.01.2011, Termín ukončenia platnosti: 01.11.2050
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 22/2011


Subjekt: T- Invest, s.r.o., Miletičova 24, 821 08 Bratislava
Povolenie číslo: 2006P0077 zo dňa 07.08.2006, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 30/2006


Subjekt: TATRAMAT, a.s., Hlavná 1416/28, 059 51 Poprad
Povolenie číslo: 2006P0053_01 zo dňa 09.11.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia plynu, Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 80/2010


Subjekt: TMC Servis, s.r.o., Alstrova 6061/129, 831 0 Bratislava
Povolenie číslo: 2010P0136 zo dňa 31.03.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia plynu, Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 40/2010


Subjekt: TOP Development, a.s., Františkánska 4, 917 01 Trnava
Povolenie číslo: 2008P0108_02 zo dňa 08.04.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia plynu, Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 41/2010


Subjekt: TP 2, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske
Povolenie číslo: 2008P0110_01 zo dňa 03.08.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia plynu, Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 58/2010


Subjekt: TRENTEX Trenčín, spol. s r.o., M. R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín
Povolenie číslo: 2008P0107 zo dňa 23.06.2008, Termín ukončenia platnosti: 01.07.2028
Popis: Distribúcia plynu, Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 62/2008


Subjekt: TSinvest s.r.o., Hlavná 94, 911 05 Trenčín
Povolenie číslo: 2009P0132 zo dňa 28.12.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia plynu, Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 11/2010


Subjekt: U.S.Steel Košice s.r.o., Vstupný areál U.S.Steel, 044 54 Košice
Povolenie číslo: 2006P0063 zo dňa 12.04.2006, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia plynu, Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 18/2006


Subjekt: United Energy Trading, a.s., organizačná zložka, Landererova 1, 811 09 Bratislava
Povolenie číslo: 2009P0120_01 zo dňa 18.02.2011, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 33/2011


Subjekt: Vaša energia s.r.o., Nové Záhrady I č. 11, 821 05 Bratislava
Povolenie číslo: 2010P0147 zo dňa 26.10.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 77/2010


Subjekt: VEMEX ENERGO s.r.o., CBC1, Karadžičova 8, 821 08 Bratislava
Povolenie číslo: 2005P0040_02 zo dňa 02.08.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 58/2010


Subjekt: Vesper Defence, s.r.o., Miletičova 24, 821 08 Bratislava
Povolenie číslo: 2005P0043_02 zo dňa 09.01.2009, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 08/2009


Subjekt: VNG Slovakia, spol. s.r.o., Seberíniho 2, 821 03 Bratislava
Povolenie číslo: 2006P0055_02 zo dňa 24.02.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 24/2010


Subjekt: WMJ company, s.r.o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava
Povolenie číslo: 2010P0133 zo dňa 15.02.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 24/2010


Subjekt: ZVS holding, a.s., Ľ. Štúra 1, 018 41 Dubnica nad Váhom
Povolenie číslo: 2006P0056 zo dňa 14.02.2006, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia plynu, Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 10/2006


Subjekt: Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová
Povolenie číslo: 2008P0103_01 zo dňa 03.08.2010, Povolenie sa vydáva na dobu neurčitú.
Popis: Distribúcia plynu, Dodávka plynu
Zverejnené vo vestníku: 59/2010

Reklama

Novinky

Reklama